Tepelné čerpadlo Brno

Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo?  

Úspory

Jedním z hlavních důvodu pro pořízení tepelného čerpadla jsou peníze, které čerpadlo dokáže při provozu domu ušetřit. Ceny energií neustále vzrůstají. Vysokým účtům za elektřinu nebo za plyn se lze vyhnout snížením závislosti na monopolních dodavatelech energií. Finanční investice, vložená do koupě tepelného čerpadla, se při současných cenách energií brzo vrátí v podobě dosažených úspor.

Pohodlí

Tepelné čerpadlo je jedinou technologií, která poskytuje pohodlí plynového vytápění za cenu vytápění dřevem. Tepelné čerpadlo ocení zejména ti, kteří byli zvyklí topit uhlím, dřevem nebo krbovými vložkami. Majitel tepelného čerpadla nemusí v létě shánět zásoby paliva a v zimě se starat o přikládání a vynášení popela. A ve srovnání s krbovými vložkami tepelné čerpadlo zajistí zásadní snížení prašnosti v domě.

Technologie

Tepelné čerpadlo snadno a levně nabízí i využití jiných technologií. K tepelnému čerpadlu lze jednoduše doplnit například systém řízeného větrání, které pracuje s výrazně nižšími náklady než samostatné větrací systémy. Jestliže se rozhodnete pro typ čerpadla s vrty, máte možnost snadno získat klimatizaci, která je celoročně v činnosti prakticky bez provozních nákladů.

Ekologie

Tepelná čerpadla jsou o mnoho více ohleduplnější k životnímu prostředí než ostatní zdroje tepla. Rozhodnete-li se pro tepelné čerpadlo, rozhodnete se zároveň podporovat zdravé životní prostředí, protože čerpadla významně snižují vyzařování skleníkových plynů a jiných škodlivých emisí. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla velmi podporována dotačním programem Zelená úsporám, který vyhlašuje Státní fond životního prostředí.

 

 

 

                                                                                                          

 Tepelné čerpadlo systému země - voda                          

 Instalací tepelného čerpadla systému země - voda ušetříte až 80 %  spotřeby energie. Je to tím, že tepelné čerpadlo využívá skalní podloží, povrchovou vrstvu půdy nebo spodní vodu jako hlavní zdroj energie - a tato energie je zdarma.

Rok za rokem země absorbuje teplo ze slunce, které se v ní ukládá a stává se tak stabilním zdrojem přirozeně obnovitelné energie. Jen pár centimetrů pod povrchem země je téměř konstantně průměrná teplota od 4 do 12 °C. Právě takto zachycená energie představuje obrovskou zásobu nízkopotenciální energie, která čeká na využití. Tepelné čerpadlo země - voda odebírá teplo uložené v zemi buď pomocí kolektorů uložených v mělké hloubce pod povrchem země nebo v hlubinných vrtech.

Teplo je vedeno ze země do tepelného čerpadla prostřednictvím směsi vody s ekologickým prostředkem bránícím zamrznutí. Směs cirkuluje v uzavřeném okruhu, absorbuje tepelnou energii ze země a předává jí tepelnému čerpadlu. V tepelném čerpadle cirkuluje chladivo, s jehož pomocí se teplo ze země zachytí a přemění na vysokopotenciální teplo, které se uvolní ve vašem domě.

Více informací o tepelných čerpadlech systému země - voda získáte zde.

 

Tepelné čerpadlo systému vzduch - voda     

S tepelným čerpadlem vzduch - voda je vytápění domu a ohřev teplé vody mnohem levnější. Můžete snížit náklady na vytápění až o 65 %, i když přesné číslo závisí na několika faktorech, například na místě vašeho bydliště, na velikosti domu a na tom, zda tento systém používáte také k chlazení. 

Počáteční investice jsou poměrně nízké, protože tepelné čerpadlo systému vzduch - voda (na rozdíl od systému země - voda) nepotřebuje žádné geotermální vrty. Účinnost těchto čerpadel se navíc pozitivně odrazí v návratnosti vašich investic. Vzhledem k neustálému růstu cen energií nebudete litovat svého rozhodnutí. Úspory se začnou projevovat již od prvního měsíce.

Dalším dobrým důvodem pro volbu tepelného čerpadla vzduch - voda je velmi malý dopad na životní prostředí. Instalací tepelného čerpadla snížíte emise CO2 z vaší domáscnosti na polovinu. A to zejména díky tomu, že neprobíhá žádné spalování; tepelné čerpadlo pouze převádí energii, která se vyskytuje přirozeně ve venkovním vzduchu, na teplo pro vytápění domu a ohřev teplé vody. To vysvětluje, proč jsou tepelná čerpadla vzduch - voda klasifikována jako obnovitelné zdroje energie. 

Více informací o tepelných čerpadlech systému vzduch - voda získáte zde.  

 

Ventilační tepelná čerpadla 

Ventilační tepelné čerpadlo je v zásadě systém na recyklaci energie. Odebírá energii teplému vnitřnímu vzduchu, který je odváděn z vašeho domova ventilačním systémem a používá ji k vytápění a k ohřevu čerstvě přiváděného vzduchu a teplé vody. Pokud stavíte nový dům nebo budujete nové byty, je to ideální případ pro využití energeticky úsporných ventilačních tepelných čerpadel, které vám umožní užívat si ve vaší novostavbě zdravé klima s čerstvým vzduchem a zároveň snížit spotřebu elektrické energie až o 50 %.

 Více informací o ventilačních tepelných čerpadlech naleznete zde.

 

 

Navštivte naši prezentaci na: www.nizkenaklady.cz, kde se dozvíte více technických parametrů a můžete vyplnit poptávkový dotazník.

Kontakt

TOP HEAT s.r.o.
Hvozdecká 1364/21
635 00 Brno – Bystrc
+420 608 720 720
+420 530 507 463